, meniny má

Služby

PONUKA ŠKOLENÍ  MG, training & consulting, s.r.o.

1.

Názov školenia

Praktická aplikácia normy ISO 9001

 

Cieľ školenia

Získať informácie o norme ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky s podaním praktického využitia jednotlivých požiadaviek v organizácii.

 

 

Cieľová skupina

Účastníci pripravujúci sa na výkon interného audítora v systéme manažérstva kvality v organizácii, vyškolení účastníci, ktorí si chcú obnoviť znalosti z obsahu normy ISO 9001 a jej revízií, manažéri kvality, majitelia organizácii, predstavitelia manažmentu pre kvalitu.

 

Trvanie školenia

5 hodín

2.

Názov školenia

Praktická aplikácia normy ISO 14001 s účasťou špecialistu na životné prostredie

 

Cieľ školenia

Získať informácie o norme ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie, s podaním praktického využitia jednotlivých požiadaviek v organizácii a s praktickým výkladom základných právnych predpisov pre SR špecialistom pre životné prostredie.

 

 

Cieľová skupina

Účastníci pripravujúci sa na výkon interného audítora v systéme environmentálneho manažérstva v organizácii, vyškolení účastníci, ktorí si chcú obnoviť znalosti z obsahu normy a jej revízií, manažér environmentálneho manažérstva v organizácii, majitelia organizácii, predstavitelia manažmentu pre environmentálny manažérsky systém.

 

Trvanie školenia

8 hodín (1 deň)

3.

Názov školenia

Praktická aplikácia normy OHSAS 18001 s účasťou špecialistu na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

Cieľ školenia

Získať informácie o norme OHSAS 18001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky (ďalej iba „ Systém BOZP“) s pokynmi na použitie, s podaním praktického využitia jednotlivých požiadaviek v organizácii a s praktickým výkladom základných právnych predpisov pre SR špecialistom pre BOZP.

 

 

Cieľová skupina

Účastníci pripravujúci sa na výkon interného audítora v systéme BOZP v organizácii, vyškolení účastníci, ktorí si chcú obnoviť znalosti z obsahu normy a jej revízií, manažér Systému BOZP v organizácii, majitelia organizácii, predstavitelia manažmentu pre Systém BOZP.

 

Trvanie školenia

8 hodín (1 deň)

4.

Názov školenia

Školenie interných audítorov podľa normy ISO 9001 a ISO 19011

 

Cieľ školenia

Získať informácie o systéme manažérstva kvality, praktickej aplikácii jednotlivých požiadaviek normy, ako aj návod na auditovanie a techniky auditovania. Formou realizácie cvičného interného auditu (po dohode aj v niektorej z organizácii účastníka) účastníci získajú praktickú skúsenosť s prípravou, realizáciou a vyhodnotením interného auditu.

 

 

Cieľová skupina

Kurz je určený začínajúcim interným auditorom, ktorí sa chcú pripraviť na uskutočňovanie auditov podľa normy ISO 9001:2008.

 

Trvanie školenia

20 hodín (2,5 dňa)

5.

Názov školenia

Školenie interných audítorov podľa normy ISO 14001 a ISO 19011

 

Cieľ školenia

Získať informácie o environmentálnom manažérskom systéme, praktickej aplikácii jednotlivých požiadaviek normy, ako aj návod na auditovanie a techniky auditovania.

 

Formou realizácie cvičného interného auditu (po dohode aj v niektorej z organizácii účastníka) účastníci získajú praktickú skúsenosť s prípravou, realizáciou a vyhodnotením interného auditu s praktickým výkladom základných právnych predpisov pre SR špecialistom pre životné prostredie.

 

 

Cieľová skupina

Kurz je určený začínajúcim interným auditorom pre organizácie, kde je zavedený environmentálny manažérsky systém ako aj integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001. Je určený aj pre manažérov kvality ako aj manažérov pre environmentálny manažérsky systém, tiež zamestnancov, ktorí majú na zodpovednosti právnu oblasť pre životné prostredie.

 

Trvanie školenia

20 hodín (2,5 dňa)

6.

Názov školenia

Školenie interných audítorov podľa normy OHSAS 18001 a ISO 19011

 

Cieľ školenia

Získať informácie o norme OHSAS 18001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky (ďalej iba „ Systém BOZP“) s pokynmi na použitie, s podaním praktického využitia jednotlivých požiadaviek v organizácii a s praktickým výkladom základných právnych predpisov pre SR špecialistom pre BOZP (autorizovaným bezpečnostným technikom).

 

Formou realizácie cvičného interného auditu (po dohode aj v niektorej z organizácii účastníka) získať praktickú skúsenosť s prípravou, realizáciou a vyhodnotením interného auditu. Cieľom školenia je aj oboznámiť účastníkov z najdôležitejšími právnymi predpismi v oblasti BOZP autorizovaným bezpečnostným technikom.

 

 

Cieľová skupina

Kurz je určený začínajúcim interným auditorom pre organizácie, kde je zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 9001 a OHSAS 18001. Je určený aj pre manažérov kvality ako aj manažérov pre BOZP.

 

Trvanie školenia

20 hodín (2,5 dňa)

7.

Názov školenia

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001 a ISO 19011

 

Cieľ školenia

Obnoviť si poznatky o požiadavkách normy ISO 9001, systéme manažérstva kvality, praktickej aplikácii jednotlivých požiadaviek normy, ako aj aktualizovať informácie o zmenách v norme ISO 19011 revízie z roku 2012 (pre SR).

 

Formou realizácie cvičného interného auditu (po dohode aj v niektorej z organizácii účastníka) si zlepšiť praktický výkon interného auditu (príprava, realizácia a vyhodnotenie).

 

 

Cieľová skupina

Kurz je určený interným auditorom, ktorí  už majú skúsenosť s auditovaním ako aj manažérom kvality.

 

Trvanie školenia

12 hodín (1,5 dňa)

8.

Názov školenia

Základné školenie o systéme manažérstva kvality, norme ISO 9001:2008 a úlohe zamestnanca

 

Cieľ školenia

Oboznámiť účastníkov o požiadavkách normy ISO 9001:2008 s ich praktickou aplikáciou, významom systému manažérstva kvality (ďalej iba SMK) pre organizáciu ako aj zamestnanca a úlohe zamestnanca v SMK v konkrétnej organizácii.

Školenie je možné realizovať aj ako uzavreté s aplikáciou interných predpisov konkrétnej organizácie.

 

 

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov organizácii, kde je zavedený SMK, pre interných audítorov pre SMK, ktorí si chcú obnoviť poznatky z normy ako aj vymeniť skúsenosti z auditovania.

 

Trvanie školenia

8 hodín (1 deň)

                                   Úvod | O nás | Služby | Referencie | Kontakt
Copyright 2016 MG training & consulting. Všetky práva vyhradené
Webdesign: Leagon Creative