, meniny má

Úvod


Svoju činnosť sme začínali v r.2005 ako živnostníci v oblasti poradenstva pre manažérske systémy podľa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ako aj ich optimalizácie a zlepšovania.Taktiež realizáciou činnosti opráv a údržby kancelárskych elektrických strojov a prístrojov, uskutočňovaním stavieb a ich zmien pre významných zákazníkov. Od roku 2015 sme spojili naše kompetencie, zručnosti a skúsenosti, a pôsobíme ako rodinná firma pod právnou formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Naďalej v tom, čo vieme najlepšie a čím vám vieme najlepšie poslúžiť.

Pridanou hodnotou našich služieb je, že sa neorientujeme iba na doslovné naplnenie požiadaviek štandardov, ale ponúkame komplexný pohľad na riadenie procesov  v organizáciách v oblasti BOZP, revízií, environmentalistiky a pod.
Ide nám o nový pohľad na uplatňovanie požiadaviek štandardov. Pri budovaní, resp. zlepšovaní manažérskych systémov sa zameriavame na prepojenie existujúceho organizačného riadenia, firemnej kultúry, zameranosť na potreby jej zákazníkov.

Okrem manažérskeho poradenstva Vám vieme pomôcť s realizáciou zákaziek v oblasti montáže, opráv, rekonštrukcií a údržby vyhradených technických zariadení – elektrických, v oblasti inštalovania, opráv a revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), inštalácie elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie a pod.

 

 

„Našim poslaním je poctivou prácou prispievať k rozvoju vašej spoločnosti.
Chceme vnášať do vašich radov
pokoj, profesionalitu a stopu po kvalitne vykonanej práci.“
Úvod | O nás | Služby | Referencie | Kontakt
Copyright 2016 MG training & consulting. Všetky práva vyhradené
Webdesign: Leagon Creative