Naše produkty

 • Zavádzanie manažérskych systémov podľa normy ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45 001, ISO 50 001,
 • Zavádzanie štandardu pre dodávateľov pre petrochemický a chemický priemysel podľa SCC-VAZ-2021,
 • Zavádzanie požiadaviek na zlepšovanie výkonnosti v environmentálnom riadení v súlade so schémou EMAS,
 • Spoluprácu pri udržiavaní a zlepšovaní zavedených systémov v podobe realizácie interných auditov, koordinácie pri zmenách v spoločnosti a ich zapracovaní do procesov a dokumentácie spoločnosti,
 • Starostlivosť o vaše manažérske systémy z pohľadu zvyšovania povedomia cez školenia, konzultácie, poradenstvo, výkon auditov u vašich dodávateľov,
 • Realizáciu školení interných audítorov, manažérov pre integrované systémy podľa uvedených štandardov,
 • Realizáciu školení zamestnancov dodávateľov pre petrochemický a chemický priemysel s obdržaným certifiátom SCC 016.

 • Výkon elektrotechnických činností a činností na opravu a údržbu, rekonštrukciu a montáž elektrických zariadení v rozsahu E2 (technické zariadenia elektrické s napätím v rozsahu do 1000 V vrátane bleskozvodov) v triede objektov A - bez nebezpečenstva výbuchu, ako aj v triede objektov B - s nebezpečenstvom výbuchu,
 • Inštalovanie, oprava a revízie EPS,
 • Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie,
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.