O nás

Svoju činnosť sme začínali v r.2005 ako živnostníci vo svojich profesiách. Od roku 2015 sme spojili naše kompetencie, zručnosti a skúsenosti a pôsobíme ako rodinná firma pod právnou formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Naďalej v tom, čo vieme najlepšie a čím vám vieme najlepšie poslúžiť.

Jedna oblasť našej činnosti je zameraná na poradenstvo v manažérskych systémoch: zavádzanie požiadavek rôznych štandardov do vašej spoločnosti (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, SCC, EMAS).

Druhá je zameraná na realizáciu zákaziek v oblasti montáže, opráv, rekonštrukcií a údržby vyhradených technických zariadení – elektrických, v oblasti inštalovania, opráv a revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), inštalácie elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie a pod.

Naše kompetencie a oprávnenia:
 • Oprávnenie na opravu VTZ elektrických od TI, a.s. - na vyžiadanie 
 • Revízny technik (§24) - na vyžiadanie
 • Certifikát IRQA externého audítora podľa ISO 9001:2015 - na vyžiadanie
 • SCC17 personálny certifikát - na vyžiadanie
 • Certifikát manažéra kvality od certifikačného orgánu pre osoby SSK - na vyžiadanie
 • Certifikát interného audítora podľa ISO 50001 (Energetický manažment) - na vyžiadanie
 • Osvedčenie_norma ISO 45 001 (Systém riadenia BOZP) - na vyžiadanie
 • Osvedčenie preškolenie konzultantov z ISO 9001:2015 - na vyžiadanie
 • Certifikát interný audítor IMS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) - na vyžiadanie
 • Osvedčenie Meranie výkonnosti procesov - na vyžiadanie
 • Osvedčenie Metrológ v organizácii - na vyžiadanie
 • Osvedčenie Rozvoj trénerských zručností - na vyžiadanie
 • Potvrdenie vzdelávanie zamestnancov - na vyžiadanie