Elektro činnosti

Zákazník/InvestorOblasť pôsobeniaRok
LOFT HOTEL, s.r.o.Výkon odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a spotrebičov.2020-2023
Slovnaft, a.s.Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a spotrebičov na rôznych prevádzkach.2020-2023
Spoločnosť Božieho slova - VerbistiRekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia misijného domu v Bratislave (pro bono).2020
EXTEC s.r.o.Elektromontážne práce na stavbách v Slovnaft, a.s. a Vodohospodárska výstavba, vodné dielo Čuňovo2017-2019
IS - Industry Solutions, a.s.

Elektromontážne práce a zastupovanie stavbyvedúceho na stavbe IKEA Industry Slovakia s. r. o. Malacky

2016-2017
EZ Elektrosystémy Trading, s.r.o.Realizácia elektroinštalačných prác vo VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.2016
LUNYS - Most pri BratislaveElektromontážne práce2016
Trajekt a Druhá strategickáElektromontážne práce na stavbe: Decathlon Pharos, Bratislava2015
Elements ResortsElektromontážne práce Kotolňa RŠKA Šamorín2014
Kronospan OSB MogilevElektromontážne práce na výstavbe výrobného závodu pre Ikea, a.s. (Bielorusko)2014
Swedspan SlovakiaElektromontážne práce na výstavbe nového výrobného závodu Ikea, a.s. Malacky2013-2014
VW, a.s. BratislavaElektroinštalačné práce v novej hale zvarovne2013
PENAM SLOVAKIA, a.sRekonštrukcia elektroinštalácie v pekárenských halách2013
Slovnaft, a.s.Elektromontážne práce na rôznych prevádzkach.2005-2012