Poradenstvo v manažérskych systémoch

ZákazníkOblasť pôsobeniaRok
JAS Industrieservice s.r.o.ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45 001, SCC: Budovanie manažérskych systémov a systému podľa SCC štandardu a následne zlepšovanie.2021-2024
INVIZO s.r.o.ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45 001: Budovanie manažérskych systémov a následné zlepšovanie.2021-2024
Pfeiffer SK s.r.o.EMAS: Budovanie systému pre environmentálne manažérstvo a audit podľa schémy EMAS. Opakované environmentálne overenie.2021-2024
Pfeiffer SK s.r.o.SCC: Budovanie systému bezpečnosti dodávateľov podľa štandardu SCC a následné poradenstvo.2020-2024
INTECH, spol. s r.o.ISO 45 001: Prechod z OHSAS 18 001 na ISO 45 001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.2020
Výskumný ústav zváračskýSCC: Servis manažérskeho systému podľa štandardu SCC.
ISO 14 001, ISO 45 001: Budovanie manažérskeho systému podľa ISO 14 001:2015 a ISO 45 001:2018.
2020-2024
KEMA SK, s.r.o.ISO 14 001: Vstupná analýza stavu riadenia spoločnosti podľa ISO 9001:2015 a životného prostredia v súlade s ISO 14001:2015.2020
PPA CONTROLL, a.s.ISO 14 001, ISO 45 001: Poradenstvo pre manažérsky integrovaný systém podľa ISO 14 001-ISO 45 001.2020-2024
Kordárna Plus a.s.ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45 001, ISO 50 001: Poradenstvo pre manažérsky integrovaný systém podľa ISO 9001-ISO 14 001-ISO 45 001-ISO 50 001.2020-2024
EMM International, s.r.o.ISO 45 001: Prechod z OHSAS 18 001 na ISO 45 001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.2020
Rhea elektro s.r.o. ISO 45 001: Prechod z OHSAS 18 001 na ISO 45 001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.2023
INTECH CONTROL spol. s r.o. ISO 45 001: Prechod z OHSAS 18 001 na ISO 45 001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.2020
Rôzni zákazníciŠkolenia SCC0162019 - 2024
PPA ENERGO s.r.o.ISO 14 001, ISO 45 001: Budovanie manažérskeho systému podľa ISO 14001, ISO 45001 a následné poradenstvo.2019-2024
PPA CONTROLL, a.s. ISO 45 001: Poradenstvo pri prechode z OHSAS 18001 na ISO 45 001:2018.2019
Kordárna Plus a.s. ISO 50 001: Budovanie systému energetického manažérstva podľa ISO 50 001:20182019
Vitalo Slovakia s.r.o.ISO 14 001: Vstupná analýza stavu životného prostredia v súlade s ISO 14001:2015.2018
Respect Slovakia, s.r.o.ISO 9001: Poradenstvo pri prechode na ISO 9001:2015 a zlepšovanie SMK.2018 - 2024
TELECOM ALARM s.r.o.ISO 9001: Poradenstvo pri prechode na ISO 9001:2015.2018
AERZEN SLOVAKIA s.r.o.SCC: Budovanie a servis manažérskeho systému podľa SCC štandardu.2018 - 2020
Low & Bonar Slovakia a.s.ISO 14 001: Budovanie manažérskeho systému podľa ISO 14001:2015.2017
Výskumný ústav zváračskýSCC: Budovanie a servis manažérskeho systému podľa SCC štandardu.2017 - 2024
Rhea elektro s. r. o.SCC: Budovanie a zlepšovanie manažérskeho systému podľa SCC štandardu.2017 - 2024
PPA CONTROLL, a.s.SCC: Budovanie a servis manažérskeho systému podľa SCC štandardu.2016 - 2024
ProPark Slovakia s.r.o.ISO 9001: Organizačné poradenstvo v súlade s princípmi štandardu ISO 9001:2015.2016 - 2017
INTECH CONTROL spol. s r.oSCC: Budovanie a zlepšovanie manažérskeho systému podľa štandardu SCC.2016 - 2024
Rhea elektro s. r. o.Zlepšovanie IMS podľa ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001. Prechod z OHSAS 18 001 na ISO 45 001.2016 - 2024
EMM, spol. s r. o.Optimalizácia a zlepšovanie manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27 001.2016 - 2020
D.I.SEVEN, spol. s r.o.Výkon funkcie externého MANAŽÉRA IMS pri udržiavaní a zlepšovaní IMS podľa ISO 9001 a ISO 14001.2015 - 2016
D.I.SEVEN, a.s.Výkon funkcie externého MANAŽÉRA IMS pri udržiavaní a zlepšovaní IMS podľa ISO 9001 a OHSAS 18001.2015 - 2016
Bratislavská organizácia cestovného ruchuProjekt nastavovania procesného riadenia na ekonomicko-personálnom referáte.2015
INTECH CONTROL spol. s r.o.Budovanie, udržiavanie a zlepšovanie manažérskych systémov podľa ISO 14001 a OHSAS 18001. Výkon externého manažéra pre IMS.2014 - 2024
SLOVKORD Plus a.s.,Optimalizácia manažérskeho systému podľa ISO 9001 a dovedenie do úspešnej certifikácie.2013
PPA CONTROLL, a.s.,Budovanie manažérskeho systému podľa OHSAS 18001.
Dovedenie do úspešnej certifikácie manažérsky systém podľa ISO 14001.
2013
SAFINA SLOVAKIA spol. s r.o.,Poradenstvo ku zlepšovaniu manažérskeho systému podľa ISO 9001.2013
DIF, s.r.o.Nastavovanie firemných štandardov spoločnosti v súlade s procesným riadením.
Služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany.
2014 - 2019
Sunset Events s.r.o.Nastavovanie firemných štandardov spoločnosti v súlade s procesným riadením.
Služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany.
2013 - 2014
Pfeiffer SK s.r.o.Budovanie, udržiavanie a zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému podľa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Prechod z OHSAS 18 001 na ISO 45 001.2013 - 2024
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, z.z.p.o.Školiaca a lektorská činnosť v oblasti manažérskych systémov.2013 - 2024
Rhea spol. s r.o.Poradenská činnosť a zlepšovanie v oblasti integrovaného manažérskeho systému podľa ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001.2012 - 2016
COURBIS, s.r.o.Poradenská činnosť a zlepšovanie v oblasti systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.2011 - 2024
EVAGLASS, s.r.o.Nastavovanie firemných štandardov spoločnosti v súlade s procesným riadením.
Služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany.
2011 - 2015
ZEPRIS, s.r.o. Udržiavanie manažérskeho systému podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.2011
EMM International, s.r.o.Budovanie, udržiavanie a zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému podľa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.2010 - 2021
TOI-TOI, spol. s r.oUdržiavanie integrovaného systému podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Budovanie manažérskeho systému podľa OHSAS 18001.
2010 - 2017
CHEMPROCES, spol. s r.o.Budovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému podľa ISO 9001 a ISO 14001. Budovanie systému podľa SCC štandardu a ďalšie poradenstvo.2010 - 2024
OMS, spol. s r.o.Školiaca a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania nástrojov a techník riadenia kvality.2013
ELSTROM, s.r.o.Budovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.2009 - 2014
SECAR spol. s r.o.Školiaca činnosť.2010
Termotechna, a.s.Budovanie environmentálneho manažérskeho systému podľa ISO 14001.
Školiaca činnosť: interný audítor podľa ISO 9001 a ISO 14001.
2008 - 2009
IMAGEMENT, s.r.o.Školiaca a konzultačná činnosť.2008 - 2010
International Automotive Associates, s.r.o. Český BrodVýkon inžiniera kvality pre klienta: TRW Slovakia, s.r.o. Bytča na projekte KIA CEED.2006 - 2009
BMR-SERVICE s.r.o.Budovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.2007 - 2020
EL&ME Riadenie procesov, s. r.o.Budovanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.2007 - 2009
POSK, s.r.o.Budovanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.
Organizačné poradenstvo.
2007 - 2009
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava Trading, s.r.o.Budovanie, udržiavanie a zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému podľa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Výkon externého manažéra pre integrovaný systém
2006 - 2019
INTECH CONTROL spol. s r.o.Budovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.
Výkon externého manažéra kvality.
Organizačné poradenstvo.
2005 - 2024
INTECH, spol. s r.o.Udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.
Budovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému podľa ISO 14001 a OHSAS 18001.Budovanie systému podľa SCC štandardu.
Výkon externého manažéra pre integrovaný systém.
2002 - 2024